Proszę włączyc zablokowane elementy aktywne aby pokazać datę i godzinę

Serdecznie witam na mojej stronie internetu!!!

 

Christoph  Trzonski

特龍斯基 克里斯多夫
 

Wilhelmsruher Damm 152

13439 Berlin

Tel./Fax: 030/4162083

E-Mail: webmaster@czita.de

  Christoph Trzonski